A népszámlálás adatkörei

A 2011-es népszámlálási adatbázis metaadat-gráfja

A színes pöttyök és a köztük húzódó vonalak a metaadatok alkotta gráfot jelenítik meg, képet adva az elérhető adatkörökről és azok tartalmáról, a köztük lévő kapcsolatról.

A kék pöttyök jelenítik meg a mutatókat, azaz a statisztikai mérőszámokat:

  • népességszám (fő),
  • lakásszám (darab).

A „Hány fő?”, „Hány darab?” típusú kérdésekre a megfelelő mutatót tartalmazó adatkörökben található válasz.

Az adatkörök előre meghatározott dimenziók, azaz ismérvek szerint összesített adatokat tartalmaznak.

A dimenziók lehetséges értékeit az elemek tartalmazzák.


Például a „Nemek” dimenzió három lehetséges értéke: nő, férfi, összesen.

Egy mutatóhoz több adatkör tartozik.


Például a „Hány fő?” jellegű kérdésekre kilenc adatkörben található válasz.

Minden adatkörhöz több dimenzió tartozik.


Egy dimenzió több adatkörhöz is kapcsolódhat.

A zöld vonallal jelölt kapcsolatok mentén a pöttyök vonzzák egymást, így a közös dimenziók közelítik egymáshoz a hasonló tartalmú adatköröket.

Egyes dimenzió elemek hierarchiába rendeződnek.

A teljes elemkészlet hozzáadásával felépül a népességszám mutatóhoz tartozó metaadatok gráfja.

Részletekért kattintson a pöttyökre!

Az ábrához a matyó hímzés színeit kölcsönöztük.

Nézze meg mezőségi, színes ókalocsai és veszprémi színezéssel is!


Az adatok a Népszámlálási adatbázisban érhetők el.