Magyarországon a gyermekkorúak száma 2022-ben volt a legalacsonyabb az 1870. évi, első népszámlálás óta. 1910-ben több mint 2,6 millió, de a II. világháborút követően is közel 2,3 millió volt a 15 évesnél fiatalabbak száma, amely az 1950-es évek népesedéspolitikai intézkedéseit követően 1960-ra újra 2,5 millió fölé emelkedett. A születések száma az 1970-es évek közepétől 2011-ig nagymértékben csökkent, így 2022-ben a gyermekkorúak száma már nem érte el az 1,4 millió főt.

Az aktív korúak létszáma 1870 óta megkétszereződött. A 2001. évi népszámláláskor közel 7 millió 15–64 éves személy élt Magyarországon. A korcsoport létszáma azóta csökken, 2022-ben 6,2 millió volt.

Az időskorúak száma 1870-ben 144 ezer fő volt. Az 1980. évi népszámlálás időpontjában, amikor a népesség száma a legmagasabb volt, a 65 éves és annál idősebbek száma megközelítette az 1,5 milliót. A teljes népesség ugyan 1980 óta folyamatosan csökken, az idős korosztályba tartozók száma azonban tovább emelkedett, 2022-ben majdnem elérte a 2 milliót.

Magyarország jelenlegi területének népessége 1870 óta megkétszereződött. A II. világháború idején a népességszám visszaesett, azonban az 1950-es évek jelentős születésszám-növekedésének köszönhetően az 1970-es népszámláláskor már több mint 10 millió főt írtak össze. A népességszám 1980-ban tetőzött, azóta csökken. 2022-ben 9,6 millióan éltünk Magyarországon.

A gyermekkorúak aránya 2022-ben volt a legalacsonyabb az 1870. évi, első népszámlálás óta. Az 1910-es évekig a népesség 35–37%-a 15 évesnél fiatalabb volt, míg 2022-ben ez az arány a 15%-ot sem érte el. Az aktív korúak aránya a közel 150 év alatt kismértékben, 60-ról 65%-ra nőtt. Jelentős növekedés következett be az időskorúak arányában: a 65 éves és annál idősebbek aránya 1970-ig 10% alatti volt, 2022-re 21%-ra emelkedett.

Az öregedési index azt mutatja, hogy hány időskorú személy jut száz gyermekkorúra (száz 0–14 évesre jutó 65 éves és annál idősebb). A népesség idősödő korszerkezetét jelzi a mutató meredeken felfelé ívelő görbéje. 1870-ben száz gyermekre 8 idős ember jutott, 2022-ben 142.

Az idősödő korösszetétel fokozottan jellemző a fiatalok elvándorlásával terhelt délkeleti országrészben, valamint az időskorú betelepülők miatt a Balaton környékén. Ezzel szemben az északkeleti és a délnyugati aprófalvas térségekben a magas termékenység és a rövid várható élettartam, a nagyvárosok agglomerációjában és az Észak-Dunántúlon pedig az odavándorló fiatalok mérséklik az öregedési index értékét.