Kérdőív

Minden háztartásban ki kellett tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. Fontos volt, hogy az üresen álló lakásokról is ki kellett tölteni a kérdőívet.
A kérdőíveket az elektronikus felületen magyar vagy angol nyelven tölthették ki.

Az elektronikus lakás- és személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek:


A kérdőíven az alábbi információk megadását kértük

a lakással kapcsolatban: a lakás címe, építési éve, falazata, a lakáshasználat formája (pl. rendszeresen, idényszerűen, üres), a lakás tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, a lakás alapterülete, közműellátottsága, felszereltsége, a lakásban lakó személyek száma.

A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan: név, nem, születési idő, lakcímek, korábbi külföldi tartózkodás, állampolgárság, nyelvtudás, nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv, vallás, családi állapot, született gyermekek száma és születési idejük, a családban betöltött szerep (pl. férj, feleség, gyermek), iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, digitális jártasság, gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevékenysége, munkavégzés helye), munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés, egészségi állapot, fogyatékosság.

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes volt.

Különösen fontos volt azonban, hogy az önkéntesen megválaszolható kérdésekre is választ adjanak, ugyanis a népszámlálás az egyetlen olyan adatforrás, amelyből lehetőség nyílik megismerni a hazai nemzetiségi és vallási viszonyokat, az egyes nemzetiségekhez, illetve felekezetekhez kötődők számának, társadalmi, területi jellemzőinek változásait. Az egészségproblémával, fogyatékossággal élők helyzetének javítását, esélyegyenlőségének biztosítását célzó programok szempontjából az egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó adatok a többihez hasonlóan szintén különleges értéket képviselnek. Az egészségproblémával, fogyatékossággal élő emberek életkörülményeiről más adatforrásból ilyen részletes információk nem állnak rendelkezésre, így nemcsak az egészségügyi és szociális döntések előkészítéséhez, de az érdekképviseleti szervezetek számára is nélkülözhetetlenek.

Melyek voltak a 2022. évi kérdőív újdonságai?

A hazai népszámlálások 150 éve alatt a gyűjtött adatok témakörei csak kismértékben változtak, az egyes kérdések megfogalmazása azonban mindig alkalmazkodik a korhoz, és az aktuális adatigényeknek megfelelően megjelennek új kérdések. A 2022. évi népszámlálás kérdőíve a legutóbbi, 2011. évihez képest a következő újdonságokat tartalmazta:

Digitális jártasság:

A személyi kérdőív egyik meghatározó témakörét jelentették az iskolázottságra vonatkozó kérdések. A világban való eligazodáshoz, a munkaerőpiaci érvényesüléshez az iskolai végzettség mellett napjainkban elengedhetetlen a digitális eszközök, az internet kínálta lehetőségek használatának képessége. Az új kérdés a válaszadók digitális jártasságáról gyűjtött információt.

A név megadása:

A név megadásával ellenőrizhetővé vált, hogy mindenkitől beérkezett-e a kérdőív, továbbá így biztosítható volt az is, hogy mindenki csak egyszer szerepeljen a népszámlálási eredményekben. A nemzetközi népszámlálási gyakorlatban általános a személyazonosítás.

A KSH célkitűzése az volt, hogy a népszámlálás során minél inkább tehermentesítse a lakosságot. Ezt a különböző hivatalos nyilvántartásokban meglévő adatok felhasználása tette lehetővé.

Energiahatékonyság és internethasználat:

A lakás felszereltségére vonatkozó kérdésben a kérdőív az energiahatékonysággal és internethasználattal kapcsolatos eszközök meglétére is rákérdezett.