Közösségvállalás

A kérdőív egyes kérdései a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra, fogyatékosságra kérdeztek rá. Ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes volt, ugyanakkor rendkívül fontosnak tartottuk, hogy az érintettek ezekre is feleljenek.

A nemzetiséghez tartozók számára azért volt fontos válaszolniuk az őket érintő kérdésekre, mert ezek az adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi önkormányzatok megalakításának és nyelvhasználati jogok is kapcsolódnak hozzájuk. A népszámláláson kívül nincs más adatforrás társadalmunk nemzetiségi, vallási összetételének megismeréséhez.

A fogyatékossággal élők helyzetének javítását, esélyegyenlőségének biztosítását célzó programok szempontjából az egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó adatok különleges értéket képviselnek, mivel a fogyatékossággal élő emberek életkörülményeiről nem állnak rendelkezésre más adatforrásból ilyen részletezettségű adatok. A népszámlálás ezen adatai nem pótolhatók más adatforrásokból. Ugyanakkor a válaszok a fogyatékosággal élőket támogató civil szervezetek munkájához is nélkülözhetetlenek.

Annak érdekében, hogy a kérdések minden érintett számára közérthetően, és könnyen megválaszolható módon jelenjenek meg a kérdőíven, a KSH széles körű egyeztetést folytatott a magyarországi nemzetiségi önkormányzatokkal, a bejegyzett egyházakkal, a fogyatékossággal élők érdekképviseleti szervezeteivel, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

Ennek eredményeként a nemzetiségek képviselőinek kérését figyelembe véve szerepelt a kérdőíven a családi, baráti körben beszélt nyelvre vonatkozó kérdés. Az egyházak képviselői és hazai nemzetiségi önkormányzatok szakértői nyújtottak szakmai támogatást a KSH számára a vallásokat, felekezeteket, egyházakat, valamint a nemzetiségeket, nyelveket tartalmazó válaszlisták kialakításához. A fogyatékossággal élők szervezetei az egyeztetésen túl a kérdőív és a népszámlálási honlap akadálymentessé tételében is segítették a KSH-t.